هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی سیده فاطمه مقیمی رئیس
سیده فاطمه مقیمی رئیس برای دانلود رزومه روی جزئیات پروفایل کلیک کنید. جزئیات پروفایل
هادی تیزهوش تابان هادی تیزهوش تابان نایب رئیس
هادی تیزهوش تابان نایب رئیس جزئیات پروفایل
علی اکبر صفایی علی اکبر صفایی نایب رئیس
علی اکبر صفایی نایب رئیس جزئیات پروفایل
مریم سلطانی مریم سلطانی خزانه دار
مریم سلطانی خزانه دار برای دانلود رزومه روی جزئیات بیشتر کلیک کنید. جزئیات پروفایل
افشین صفا افشین صفا عضو هیئت مدیره
افشین صفا عضو هیئت مدیره برای دانلود رزومه روی جزئیات پروفایل کلیک کنید. جزئیات پروفایل
علی اصغر بهبود علی اصغر بهبود عضو هیئت مدیره
علی اصغر بهبود عضو هیئت مدیره جزئیات پروفایل
هادی داداش زاده هادی داداش زاده عضو هیئت مدیره
هادی داداش زاده عضو هیئت مدیره جزئیات پروفایل