اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

بر اساس مجوز صادره از اتاق بازرگاني ،صنايع،معادن و كشاورزي ايران از مورخ 1391/11/10 اتاق مشترك به طور رسمي تاسيس وآغاز به كار نموده است.