مرداد, 1399 اخبار, اطلاعیه

❇️ به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، پیرو تصمیمات اتخاذ شده میان بانک TBC و سفارت در خصوص نحوه واریز مبالغ خدمات کنسولی به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس مقرر گردید از این پس مبالغ واریزی جهت ارائه خدمات صرفا با شرایط ذیل مورد پذیرش بخش کنسولی انجام گیرد:
۱- از ابتدای مرداد ماه ۱۳۹۹ صرفا فیش های واریزی به نام فرد متقاضی خدمات مورد قبول بوده و یا در صورتی که فیش از سوی فرد دیگری پرداخت گردیده ، لازم است پرداخت کننده در هنگام ارائه فیش به بخش کنسولی حضور داشته باشد.
۲- از ابتدای مرداد ماه سال جاری صرفا فیش های واریزی به مدت سه روز کاری از تاریخ صدور جهت ارائه به بخش کنسولی معتبر می باشد.
۳- ضروری است در هنگام واریز وجه از بانک خواسته شود تا نام فرد واریز کننده ( خدمات گیرنده کنسولی) به زبان انگلیسی در قسمت توضیحات فیش درج شود.
۴- وکیل قانونی افراد در حکم فرد خدمات گیرنده محسوب می گردد و نحوه دریافت خدمات و واریز وجه بر اساس موارد ذکر شده مورد پذیرش قرار می گیرد.
۵- به منظور تسهیل در دریافت مبلغ از سوی بانک و براساس توصیه اکید بانک TBC لازم است افراد در هنگام واریز وجه، کارت اقامت معتبر و یا گذرنامه را همراه داشته باشند.
✅ تبصره:
فیش های واریزی پیش از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۹۹ و حداکثر صادر شده از ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ در صورتی معتبر می باشد که صرفا به نام فرد خدمات گیرنده بوده و یا فرد واریز کننده در هنگام درخواست خدمات از بخش کنسولی حضور داشته باشد ( شرایط بند ۱).
✅ تذکر مهم :
قبل از واریز هرگونه وجه به حساب سفارت از امکان انجام خدمات و میزان تعرف واریزی از بخش کنسولی اطمینان حاصل فرمائید. بدیهی است در صورت واریز اشتباه، امکان استرداد وجه وجود ندارد.