بهبود جایگاه گرجستان در رتبه بندی کسب و کار در سال 2019

رتبه گرجستان در خصوص بهترین کشورهای اروپائی برای کسب و کار در سال 2019 بهبود یافته و در حال حاضر این کشور رتبه 16 ام را کسب کرده است .
این رتبه بندی را سازمان EuCharm که در ایتالیا قرار دارد تنظیم کرده است .
گزارش سال گذشته این سازمان رتبه 18 را برای کشور گرجستان با نمره در نظر داشته اما امسال نمره 71 برای گرجستان ثبت شده است .
کشورهای شمال اروپا نظیر دانمارک، نروژ، سوئد ، فنلاند، انگلستان، سوئیس و آلمان همچنان برترین کشورها در حوزه کسب و کار هستند .