تازه ترین آمار مسافرین بین المللی به گرجستان

تعداد مسافرین بین المللی به گرجستان در سه ماهه سوم سال 2018 به 3.2 میلیون رسید – که 8.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این درصد به لحاظ قصد بازدید از گرجستان 50.8٪ به دلیل جغرافیایی، تفریحی یا آرامش گرجستان بوده است. در حالی که 15.7٪ مربوط به بازدید از دوستان یا خانواده اختصاص داده شده بود، 7.7٪ سفرهای کاری، 4.5٪ خرید و 2.2٪ به دلایل پزشک بوده است.

محبوب ترین مقصد های گردشگری در تفلیس منطقه ادجارا با 32٪ و 27٪ از بازدید کنندگان به این مناطق سفر می کنند. دو منطقه به ترتیب متسختا- متیانتی (12٪)، کومو کارتلی(8٪)، کاختی(6٪)، سامتسخه جاواختی(5٪) و ایمرتی(4٪) بودند.

میانگین شبانه گردشگران گردشگری در سه ماهه سوم، 4.9 بود که از 5.2 شب در سال 2017 کاهش یافته است. این هزینه ها بالغ بر 3.1 میلیارد لاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2017، 36.5 درصد افزایش داشت.