تغییرات قانون اقامت در کمیته تصویب شد

کمیته امور حقوقی گرجستان تغییرات را در قانون و وضعیت قانونی افراد بدون شهروندی را تایید کرد.

این دومین اصلاحات در کمیته بود و تغییرات بزودی در جلسه عمومی مجلس نمایندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تغییرات:
  • برای دریافت اقامت یکساله براساس ملک، یک خارجی باید املاک و مستغلاتی به ارزش 100000 دلار خریداری کند. مبلغ اجباری در حال حاضر 35000 دلار است.
  • به یک فرد خارجی اجازه اقامت کار داده میشود اگر او توسط یک شرکت که گردش مالی بیشتر از 50000 GEL به ازای هر خارجی داشته باشد.
  • این تغییرات همچنین یک حداقل حقوق و دستمزد برای هر خارجی مشغول بکار در گرجستان تعیین نموده است.
  • شرکت هایی که خارجی ها را استخدام نموده اند مجبور می شوند در صورت قطع همکاری بلافاصله به اطلاع وزارت دادگستری گرجستان برسانند
    .
    اقامت سرمایه گذاری در صورتی که یک شهروند خارجی 300،000 دلار در گرجستان سرمایه گذاری کند، قبول خواهد شد.
  • اتباع خارجی که مایل به دریافت اجازه اقامت دائم در گرجستان هستند اجازه پنج ساله در ابتدا دریافت میکنند تنها در صورتی که در حال حاضر اسناد و مدارک آنها را یک گردش مالی 120،000 دلار یا بیشتر در سال را نشان دهد.
  • برای اقامت سرمایه گذاری اجازه اقامت برای مدت پنج سال [کسانی که با ارائه مدارک شهادت به 120000 دلار در گردش مالی سالانه در طول دوره از پنج سال] و کسی که سرمایه گذاری حداقل 300،000 دلار در گرجستان، قادر به دریافت مجوز اقامت دائم خواهد بود.

کاخا کالادز، شهردار تفلیس، امروز گفت که درب گرجستان برای همه بازدیدکنندگان باز است زیرا گرجستان یک کشور مهمان نو است. با این حال، او گفت که مسائل مربوط به اقامت باید برای رفع منافع شهروندان گرجستان تنظیم شود.

او گفت که آن دسته از خارجیانی که مایل به زندگی در گرجستان هستند، باید “سهم کافی” را به اقتصاد کشور ارائه کنند.