خلاصه گزارش تجارت خارجی گرجستان در ژانویه 2019

گردش مالی تجارت خارجی گرجستان در ماه ژانویه 2019 به نسبت سال قبل و در ماه مشابه 1.2 درصد رشد مثبت داشته  که برابر با 826.6 میلیون دلار می باشد.
صادرات گرجستان سالانه رشد 7.2 درصدی داشته و واردات کاهش 1.1 درصدی داشته است .
آمار فوق توسط سازمان Geostat منتشر شده است .