درباره ایران| سرمایه گذاری

شرایط سرمایه گذاری در ایران

ایران پس از پشت سر گذاشتن و طی دوران پر فراز و نشیب اقتصادی عزم خود را برای قدرت اول منطقه برداشته است که در این میان وجود سرمایه گذاران خارجی میتواند سرعت و بهبودی بیشتری به این کار دهد حوادث و اتفاقات گوناگون در این چند دهه که شرایط اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده از زمان ملی شدن صنعت نفت با فشار غرب بر اقتصاد کشورمان تا جنگ تحمیلی که با همه نوع تحریمی مقابله کردیم . و امروزه نیز تحریم های هدفمند و مهندسی شده بر علیه برنامه هسته ای ایران وضع شده که اقتصاد کشور مورد حمله قرارداده و اینها همگی ذهن سرمایه گذاران خارجی را بر آشفته کرده است.

اگر زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کنیم میتوانیم شاهد انتقال فناوری درآمد مالیاتی دولت ، و کاهش نرخ بیکاری که از مهم ترین عوامل در سرمایه گذاری است را شاهد باشیم و از طرفی هم باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که هر نوع سرمایه گذاری در ایران ممکن است به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان کمک نکند و استقبال از بخش های مختلف اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی در شرایطی که رقابت نیست و بازار غیر رقابتی و انحصاری شده است به نفع اقتصاد کشورمان نباشد ما همگی میدانیم ایران منابع و پتانسیل های بالایی دارد اما در دهه های اخیر هنوز به جایگاه اقتصادی خود نرسیده است و در شرایط کنونی باید در مقبل کسانی که میخواهند سرمایه گذاری در ایران انجام دهند ورود سرمایه را به سمتی پیش ببریم که بیشتر در بخش های خصوصی و بنگاه های اختصاصی شکل گیرد و به ما تضمین ایجاد یک بازار صادراتی را بدهد زیرا سرمایه گذاری در هر کشوری چه داخلی چه خارجی از فاکتورهای مهم اقتصادی هر کشوری میباشد .