گزارش ماه اکتبر : رشد 6.7 درصدی اقتصاد گرجستان

اداره ملی آمار گرجستان (Geostat) اعلام کرد که اقتصاد گرجستان در 10 ماه اول سال 2018 با رشد 5.7٪ در سال گذشته روبرو شده است.

Geostat گفت که نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP)در اکتبر 2018 برابر با 6.7٪ سال گذشته است.

معاون وزیر اقتصاد، اکاترین میکابیدزه، با شناسایی روند رشد تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر، گفت که رشد واقعی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در تولید، تجارت و ساخت و ساز قرار دارد.

در دوره گزارش، صادرات کالاها 15٪ افزایش یافته و به مبلغ 303 میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد گردشگری نیز 14.1 درصد افزایش یافته و به 246 میلیون دلار رسیده است. جورجيا 116 ميليون دلار پول را دريافت کرده است. گردش مالی شرکت های ثبت شده در گرجستان در مقایسه با ماه مشابه سال 2017 به میزان 13.9 درصد افزایش یافته است. همه این عوامل تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.

موسسات مالی بین المللی همچنین انتظارات مثبت برای رشد اقتصادی گرجستان را دارند.

در سال 2018، بانک جهانی پیش بینی می کند رشد اقتصادی گرجستان 4.2 درصد و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) می گوید که اقتصاد گرجستان 4.5 درصد رشد خواهد کرد.

بانک انکشاف آسیایی (ADB) پیش بینی رشد اقتصادی جورجیا در سال 2018 را به 4.9 درصد از برآورد آوریل سال گذشته 4.5 درصد نشان داد که نشان دهنده رشد چشمگیری در گردشگری و سرمایه گذاری قوی پس از افزایش اعتماد به کسب و کار و سرمایه گذاران است.

صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرده است که اقتصاد گرجستان در سال 2018 5/5 درصد رشد خواهد کرد.