هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی سیده فاطمه مقیمی رئیس
سیده فاطمه مقیمی رئیس برای دانلود رزومه روی جزئیات پروفایل کلیک کنید. جزئیات پروفایل
مریم سلطانی مریم سلطانی نائب رييس اول
مریم سلطانی نائب رييس اول برای دانلود رزومه روی جزئیات بیشتر کلیک کنید. جزئیات پروفایل
علی اصغر بهبود علی اصغر بهبود نائب رييس دوم
علی اصغر بهبود نائب رييس دوم برای دانلود رزومه روی جزئیات بیشتر کلیک کنید. جزئیات پروفایل
حسين وثوقي حسين وثوقي خزانه دار
حسين وثوقي خزانه دار جزئیات پروفایل
احمد اصغري قاجار احمد اصغري قاجار عضو هیئت مدیره
احمد اصغري قاجار عضو هیئت مدیره جزئیات پروفایل