هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی: رئیس

هادی تیزهوش تابان: نایب رئیس

علی اکبر صفایی: نایب رئیس

مریم سلطانی: خزانه دار

افشین صفا: عضو هیئت مدیره

علی اصغر بهبود: عضو هیئت مدیره

هادی داداش زاده: عضو هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی

 • نام و نام خانوادگي : سيده فاطمه مقيمي
  تاريخ تولد : ١٣٣٧
  محل تولد : تهران
  s.f.moghimi@sadidbar.com : نشاني الكترونيكي
  ٠٢١- شماره تماس : ٨٨٤٣٤٣٨٨
  نشاني :خيابان مطهري ، خيابان تركمنستان ، كوي نارون ، پلاك ٣

 • دانشجوي دكتري تخصصی (PHD) كارآفريني بين الملل
  دوره مديريت عالي كسب و كار گرايش بازاريابي – DBA
  دوره مديريت عالي كسب وكار گرايش استراتژيك – MBA
  كارشناسي ارشد مديريت تحول
  كارشناسي مديريت بازرگاني
  دوره كوتاه مديريت حمل و نقل
  راه و ساختمان (كاردانی)

 • سوابق كسب و كار :
  ١. موسس و مدير عامل شركت حمل ونقل بين المللي تيزرانان(١٣٦٨- ١٣٦٣)
  ٢. مدير عامل شركت حمل و نقل بين المللي سديد بار (١٣٩٧- ١٣٦٩)
  سوابق مديريتي و رياستي :
  ١. رئيس هيات مديره شركت مهندسي و ساختماني مجري بيش از ٣٠ پروژه عمراني در صنعت گاز كشور((١٣٩٧- ١٣٦٢)
  ٢. رئيس بخش رسيدگي به شكايات و حل اختلاف در انجمن شركتهاي حمل ونقل بين المللي به مدت ١٣ سال.
  ٣. مديرعامل انجمن ملي زنان كارآفرين (١٣٨٨ – ١٣٨٤)
  ٤. رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران (١٣٩١- ١٣٨٦)
  ٥. نائب رئيس كميسيون حمل و نقل و گمرك و ترانزيت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران (١٣٩٣ – ١٣٨٦)
  ٦. مديرعامل دفتر توسعه كار آفريني دانشگاه صنعتي شريف (١٣٩٢ -١٣٩١)
  ٧. رئيس دوره اي كميته بانوان كار آفرين عضو اكو (١٣٩٣ -١٣٩١)
  ٨. موسس و رئيس هيات مديره كانون زنان بازرگان تهران و كانون ملي زنان بازرگان ايران (١٣٩٧- ١٣٩٢ ) و ( ١٣٩٤ – ١٣٩١)
  ٩. رئيس هيات مديره اتاق مشترك ايران – گرجستان  (١٣٩٧ –١٣٩٢)
  ١٠ . پرزيدنت انجمن جهاني تبليغات(IAA) جمهوري اسلامي ايران(١٣٩٧ -١٣٩٥ )

 • ١. كارشناس خبره منتخب سازمان پايانه هاي كشور به قوه قضائيه و شوراهاي حل اختلاف جهت داوري در دعاوي مرتبط با
  مسائل گمركي ، حمل و نقل و تجارت .
  ١٣٨٦ ) منتخب انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي . – ٢. مسئول ميز مشترك ايران و ايتاليا ( ١٣٧٢
  ١٣٨٦ ) منتخب انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي. – ٣. مسئول ميز مشترك ايران و روسيه ( ١٣٧٢
  . ٤. حضور و ارائه مقاله در اجلاس جهاني اقتصاد زنان ابوذبي امارات متحده عربي ٢٠٠٧
  ٥. حضور و ارائه مقاله در سومين اجلاس زنان بازرگان كشورهاي اسلامي با موضوعيت ” سرمايه گذاري هاي اعتباري كوچك
  . ” قطر ژانويه ٢٠٠٨
  ٦. حضور در مجامع بين المللي جهت بررسي قوانين امور گمركي ، كنوانسيون هاي بين المللي و مشاركت در تدوين تفاهم
  نامه هاي متعدد گمركي و حمل و نقل بين المللي از جمله اجلاس ايرو در سال ١٩٩٨ در كشور سوئيس و همايش فياتا در
  سال ٢٠١٠ در ونكوور كانادا .
  ٧. حضور و ارائه مقاله در پنجمين اجلاس زنان بازرگان كشورهاي اسلامي با موضوعيت ” توانمند سازي جهاني زنان” مصر
  . آوريل ٢٠١٠
  . ٨. حضور در برنامه آموزشي استراتژي اقيانوس آبي سريلانكا جولاي ٢٠١١
  ٩. حضور مستمر و مشاركت در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تلفيق در زمان تصويب برنامه
  پنجم .
  ١٠ . حضور و ايراد سخنراني در هشتمين اجلاس زنان بازرگان مسلمان با موضوعيت “حقوق زنان در اسلام و رفع تبعيض
  . جنسيتي” كوالامپور ٢٠

 • (Rania Award) ١. كارآفرين زن پيشگام برگزيده هشتمين دوره جهاني زنان بازرگان مسلمان
  . كوالالامپور- مالزي ٢٠١٧
  (CACCI) ٢. كارآفرين برتر زن منتخب اولين دوره جايزه فدراسيون اتاق هاي بازرگاني و صنايع آسيا و پاسفيك
  . تايوان ٢٠١٦
  ٣. كارآفرين برتر كشورهاي اسلامي در سال ٢٠١٢ به مناسبت توانمندسازي بانوان در بخش حمل و نقل كشور و
  . (IDB) كار آفريني از سوي بانك توسعه اسلامي
  . ٤. پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه دهاقان – اصفهان ٩٦
  . ٥. داوطلب نمونه جمعيت هلال احمر استان تهران- آذر ٩٥
  ٦. برگزيده نمونه نخستين همايش كار آفرينان و سرمايه گذاران كار آفرين از معاونت اجتماعي و فرهنگي مركز خدمات
  . اجتماعي منطقه يك شهرداري تهران مهر ماه ١٣٨٩
  ٧. دريافت لوح و تنديس از مراسم تجليل از پيشكسوتان صنعت حمل و نقل در آذر ١٣٨٩ از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و
  معادن تهران .
  ٨. برگزيده برترين پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري از دومين جشنواره مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري
  . شهرداري تهران آذر ١٣٨٧
  . ٩. دريافت لوح و تنديس از مدير محترم راه و شهرسازي به عنوان مدير نمونه حمل و نقل جاده اي كشور در آذر ١٣٨٦
  ١٠ . دريافت لوح تقدير از سازمان پايانه هاي كشور در سال ١٣٨٢ به عنوان مدير نمونه شركت هاي حمل ونقل بين المللي.

 • همكاري ها :
  ١. همكاري مستمر در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز .
  ٢. همكاري مستمر با مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون امور گمركي (جديد) .
  .(١٣٩٤ – ٣. مشاور رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در امور زنان كار آفرين( ١٣٨٦
  .(١٣٩٤ – ٤. مشاور مدير عامل در امور اقتصادي شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران ( ١٣٩٢
  .( ٥. مشاور دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري. ( ١٣٩٤
  .(١٣٩٧ – ٦. مشاور مدير عامل شركت نفتكش ايران از سال ( ١٣٩٢
  عضويت ها :
  .(١٣٩٤ – ١٣٨٧ ) و ( ١٣٩١ – ١. عضو منتخب هئيت مديره انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي ( ١٣٧٧
  .(١٣٨٦ – ٢. عضو گروه مطالعاتي و عملياتي كريدور شمال و جنوب ( ١٣٧٨
  ١٣٩٤ ) و – ٣. عضو منتخب هئيت مديره شركت سرمايه گذاري ترمينال شركت هاي حمل و نقل بين المللي ( ١٣٨٤
  .(١٣٩٧ -١٣٩٦)
  .(١٣٩٧ – ٤. عضو هيات نمايندگان دوره هاي ششم و هفتم و هشتم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران ( ١٣٨٦
  .(١٣٩٧ – براي زنان كارآفرين ( ١٣٨٧ ECO سازمان انجمن ICCIM ٥. نماينده
  . ٦. عضو علمي همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي تيرماه ١٣٨٧
  .(١٣٨٩ – ٧. عضو هيات موسس و نايب رئيس هيئت مديره انجمن دوستي ايران و كانادا ( ١٣٨٧
  .(١٣٩٥ – ٨. عضو منتخب هيات رئيسه اتاق مشترك ايران و روسيه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ١٣٨٧
  . ٩. عضو هيات علمي ستاد همياري ملي – سال ١٣٨٨
  .(١٣٩٢ – ١٠ . عضو شوراي سياست گذاري كتاب شهربانو – بانك اطلاعات مشاغل بانوان ( ١٣٩١
  .(١٣٩٧- ١١ . عضو منتخب هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي اتاق تهران ( ١٣٩٤
  .( ١٢ . عضو كارگروه اشتغال و كارآفريني مجلس شوراي اسلامي در حوزه اشتغال و كارآفريني ( ١٣٩٤
  .(١٣٩٥ – ١٣ . عضو هيات رئيسه فدراسيون اسكيت ايران (وزارت ورزش) ( ١٣٩٤
  .(١٣٩٧ – ١٤ . عضو هيات مديره (اجرائي) هلال احمر شميرانات ( ١٣٩٥
  .(١٣٩٧ – ١٥ . عضو هيات مديره (اجرائي) هلال احمر تهران ( ١٣٩٥

 • تأليف و ترجمه :
  ( ١. ترجمه كتاب پنج ايده (چاپ اول و دوم ١٣٩٢
  ( ٢. كتاب اقتصاد مقاومتي (چاپ اول و دوم سال ١٣٩٤
  ٣. مشاركت در تأليف كتاب درسي تصدي گري در حمل و نقل پايه يازدهم فني و حرفه اي – ١٣٩٦
  ٤. ترجمه كتاب راهنماي جديد كارآفريني (پرورش راهبران فرصت هاي اجتماعي و اقتصادي) – ١٣٩٦
  ۴
  مقالات ارائه شده به مجلات و كنگره ها :
  ١. ارائه مقالات متعدد در همايش ها و سمينارهاي داخلي و خارجي .
  با موضوع نقش زنان در توسعه اقتصاد با تمركز كار آفريني. ، ISI ٢. تاليف مقاله
  ٣. مقالات متعدد در زمينه هاي تجارت ، گمرك ، حمل و نقل ،كار آفريني ،كسب و كار و نقش زنان در اقتصاد ايران و كشور
  هاي منطقه و … . منتشر شده در رسانه هاي نوشتاري كشور
  سابقه تدريس در دانشگاه هاي كشور :
  – واحد الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي
  – واحد رودهن- پرديس دانشگاه آزاد اسلامي
  – دانشكده مديريت دانشگاه آزاد مركز
  – دانشگاه سراسري گيلان
  – سازمان مديريت صنعتي ايران

مریم سلطانی

 • به زودی

 • به زودی

 • به زودی

 • به زودی

 • E-mail :msoltani164@yahoo.com
  www.sorenaco.net
  www.msoltani.com
  تلفن همراه: 09126023098
  نمابر: 88766862 – 021