اسفند, 1399 اخبار, اطلاعیه, رویدادها, مصاحبه

اتاق بازرگانی تهران،
اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان
کانون زنان بازرگان تهران و ايران

📌با موضوع «ظرفیت شناسی در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و گرجستان» 🇮🇷🇬🇪

🗓روز یکشنبه مورخ ۲۴ اسفند ساعت ۱۳

توسط سرکار خانم مریم سلطانی نایب رییس اتاق مشترک روی بستر اسکای روم برگزار می گردد.

برای ثبت نام به لینک
http://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=88 مراجعه کنید

یا آدرس ایمیل اتاق مشترک iran.georgia.cc@gmail.com ارسال فرمایید.